Село Жынгылды

Жынгылды, Жыңғылды, Куйбышево, Жынгылдинский сельский округ, Мангистауский район, Мангистауская область, республика Казахстан.